(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 27 maart 2014

RijnlandRoute: ontwerpen ter inzage

Het ontwerpinpassingsplan voor de RijnlandRoute en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ligt van 28 maart tot en met 8 mei 2014 ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien via:

De stukken liggen ook ter inzage in de gemeentehuizen in Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude en op het provinciehuis (Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag). Meer informatie over deze locaties staat in de kennisgeving van het besluit.

Zienswijze

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. In een zienswijze staat met welke punten iemand het wel of niet eens is en waarom.

U kunt van 28 maart tot en met 8 mei 2014 een zienswijze indienen over het ontwerpinpassingsplan. Uitsluitend belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen over het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

Zienswijzen kunnen uitsluitend op de volgende wijze worden ingediend:

Inloopavonden

De provincie houdt 3 inloopavonden over het ontwerpinpassingsplan:

8 april 2014 19:00 - 21:00 uur in De Terp, Kerkweg 3, Valkenburg

9 april 2014 19:00 - 21:00 uur in Brasserie Cronesteyn, Vlietweg 2, Leiden

10 april 2014 19:00 - 21:00 uur in Buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4, Leiden

 

Link naar tekst op site provincie