(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 31 maart 2014

Informatieavonden ontwerp inpassingsplan Rijnlandroute

Het ontwerpinpassingsplan (OPIP) van de RijnlandRoute ligt vanaf 28 maart ter inzage. Dat betekent dat bewoners en andere belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om een zienswijze op de plannen in te dienen. Het OPIP omvat de wegdelen N206 bij Valkenburg, de passage Stevenshof inclusief de boortunnel, de passage Oostvlietpolder, de verbreding Europaweg en de aanpassing van de situatie bij het Lammenschansplein.

De onderdelen verbreding A44 en A4, inclusief de knooppunten, vallen buiten het OPIP. Deze komen in een rijksprocedure (Ontwerp TracébBesluit, OTB) terug. Daarover wordt u begin mei geïnformeerd.

Rond de tervisielegging van het OPIP organiseert de provincie een aantal inloopavonden voor bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden. Tijdens deze avonden kunt u informatie krijgen over de inhoud van de documenten en over de procedure van de tervisielegging. De inloopavonden vinden plaats op:

  8 april 2014 19: 00 - 21:00 uur         : De Terp, Kerkweg 3, Katwijk

 9 april 2014 19: 00 - 21:00 uur         : Brasserie Cronesteyn, Vlietweg 2, Leiden

10 april 2014 19: 00 - 21:00 uur        : Buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4, Leiden