(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 18 april 2014

RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project

De RijnlandRoute maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Op 19 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat in en langs de RijnlandRoute geen overschrijdingen van de grenswaarde voor luchtkwaliteit zijn berekend.

NSL

Het programma NSL heeft als doel te zorgen dat Nederland op tijd voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. De provincie Zuid-Holland neemt deel aan het NSL en is coördinator voor de regio’s in Zuid-Holland. Daarnaast levert de provincie een eigen bijdrage aan het NSL door middel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit.

Link naar tekst op site provincie