(Pers)Bericht

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 09 mei 2014

Ontwerp-tracébesluiten Rijnlandroute ter visie

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de ontwerp-tracébesluiten voor de hoofdwegennetdelen van de Rijnlandroute getekend. De A44 en A4 worden verbreed, waardoor de regio Leiden / Katwijk beter bereikbaar wordt. Voor het gehele project stelt de minister 544 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 9 mei liggen de ontwerp-tracébesluiten ter visie.

A4 en A44

Het Rijk en de provincie Zuid-Holland werken nauw samen bij de aanleg van de Rijnlandroute, waarmee de doorstroming op zowel het hoofdwegennet als op provinciale wegen wordt verbeterd. Onderdeel van de plannen zijn de verbreding van de A44 naar 2 x 4 rijstroken tussen knooppunt Leiden-West en het nieuwe knooppunt Maaldrift, het verlengen van de parallelbaan ter hoogte van Leiden, en het realiseren van een nieuw knooppunt Vlietland op de A4.

Samenwerking ministerie en provincie

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland werken sinds juni 2013 in één projectorganisatie aan de planuitwerking en realisatie van de Rijnlandroute. De provincie Zuid-Holland heeft al eerder het ontwerp-provinciaal inpassingsplan ter visie gelegd. Daarin staan de geplande werkzaamheden aan de provinciale delen van de Rijnlandroute beschreven.

Nieuwe oost-west verbinding

De Rijnlandroute is een gedeeltelijk nieuwe verbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. Het project bestaat uit verbreding van bestaande wegen, gecombineerd met een nieuwe provinciale verbinding tussen de A44 en de A4. De nieuwe delen bestaan onder meer uit een verdiepte ligging ter hoogte van Leiden en een boortunnel ter hoogte van Voorschoten.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/05/09/ontwerp-tracebesluiten-rijnlandroute-ter-visie.html