(Pers)Bericht

 

Keerpunt RijnlandRoute - 15 augustus 2014

Manifestatie KeerPUNT Rijnland Route 30 Augustus

Op zaterdagmiddag 30 augustus aanstaande is er op Ommenabij Leiden, vanaf 13.00 u. een manifestatie; op een plek waar Leiden, Katwijk en Wassenaar aan elkaar grenzen en precies op de plek waar de provincie een enorme aansluiting van de RijnlandRoute op de A44 wil maken (waarvoor het hele buurtschap Tienhuizen aan de Ommedijkseweg tegen de grond zou moeten). Iedereen is van harte welkom! Ommenabij ligt aan de Ommedijkseweg 30, tussen de Maaldrift en het Valkenburgse meer, tegenover de Stevenshof aan de westkant van de A44 Leiden, Kom liefst op de fiets, bus 43 Leiden CS-den Haag CS stopt bij de ingang.

Voor deze manifestatie werken diverse organisaties samen onder de noemer ‘Keerpunt RijnlandRoute’. De middag zal vooral in het teken staan van het behoud en herstel van alles wat van waarde en dus kwetsbaar is, natuur en landschap en een gezonde en plezierige woonomgeving. Het zal gaan om het behoud van een omgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

De bijeenkomst zal zich dus ook keren tegen de onzalige plannen van de provincie voor de aanleg van de RijnlandRoute, een weg die ongeveer een miljard euro kost, niets oplost, maar wel een hoop schade doet. Die plannen zijn er al jaren, maar ze zijn nog steeds niet definitief; we kunnen er dus nog iets aan doen! Op 22 oktober bespreekt de Statencommissie Verkeer en Milieu de plannen weer en eind november nemen Provinciale Staten er een besluit over.

De organisatoren hopen dat het op zaterdag de 30e een massale en vrolijke bijeenkomst wordt, met een paar gerenommeerde sprekers, muziek, gedichten, theater en een wensfontein. Hapjes en drankjes worden verzorgd door ‘Taste the Waste’, een initiatief tegen voedselverspilling.

Tijdens de manifestatie op 30 augustus wordt er ook een monument onthuld. De organisatoren nodigen alle bezoekers uit dit monument te verfraaien met meegebrachte vlaggetjes en plantjes die om en aan het kunstwerk een plek krijgen om het zo te laten uitgroeien tot een groter geheel. Ter plekke zal ook materiaal aanwezig zijn om vlaggetjes te maken en te beschilderen met tekeningen of teksten.

Verder zal er ook een museum geopend worden, waarin verschillende organisaties laten zien hoe zij strijden voor een beter milieu. Zij nodigen de provincie uit aan die strijd mee te doen en af te zien van de dwaze plannen voor de RijnlandRoute. Na de opening is de tentoonstelling op afspraak ieder weekend te bezoeken tussen 12 en 17 uur.

Mede namens
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar), Milieudefensie, Ommenabij, Taste the Waste

Download Persbericht - Poster

KeerPunt locatie