(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 21 november 2014

Statencommissie: inpassingsplan RijnlandRoute

Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Verkeer en Milieu behandelde het inpassingsplan van de RijnlandRoute.

Bij aanvang van de vergadering bood de bewonersgroepoverleg RijnlandRoute een petitie aan de commissievoorzitter aan. Ook werd een petitie aangeboden om de vogeltuin aan de Ommedijkseweg te sparen.

Uitleg

De fracties in Provinciale Staten vroegen onder meer naar de mogelijkheid om een aantal zaken in te passen bij de aanleg van de RijnlandRoute. Zoals een langere tunnel in de wijk Stevenshof in Leiden, het  maken van beweegbare bruggen bij Katwijk en een andere verbinding bij het recreatieschap Vlietlanden in plaats van de geplande fly-over. Ook vroeg de commissie uitleg over de reden voor de geplande bomenkap in de Oostvlietpolder.

Landschap

Gedeputeerde Ingrid de Bondt gaf in haar beantwoording aan dat de gewenste aanpassingen extra geld kosten. Dit geld is nu niet beschikbaar. Zij gaf aan dat mogelijke voordelen bij de aanbesteding van het project gebruikt kunnen worden om de inpassing van de weg in het landschap te verbeteren. Ook zal De Bondt de kosten voor de bruggen in Katwijk onderzoeken en zal zij nagaan of de gemeente Leiden kan bijdragen aan een betere inpassing.

Het inpassingsplan RijnlandRoute wordt geagendeerd in de PS-vergadering op 10 december 2014.

Link naar tekst op site provincie