(Pers)Bericht

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 17 december 2014

Schultz tekent Tracébesluiten voor aanleg Rijnlandroute

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de Tracébesluiten voor de aanpak van de A4 en de A44 in de regio Holland Rijnland getekend. De wegen maken onderdeel uit RijnlandRoute waarmee de doorstroming op zowel het hoofdwegennet als op provinciale wegen wordt verbeterd.

Het Rijk en de provincie Zuid-Holland werken nauw samen bij de aanleg van de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een belangrijke nieuwe oost-west verbinding die Katwijk verbindt met de A4 ter hoogte van Vlietland. De RijnlandRoute is een gedeeltelijk nieuwe verbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. Het project bestaat uit verbreding van bestaande wegen, gecombineerd met een nieuwe provinciale verbinding tussen de A44 en de A4. De nieuwe verbinding heeft onder meer een boortunnel ter hoogte van Voorschoten.

Minister Schultz van Haegen is blij dat de nieuwe stap richting de start van werkzaamheden is gezet. “Met de aanleg van de RijnlandRoute wordt zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet verbeterd. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio.”

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland stelden vorige week het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute vast. Met deze besluiten wordt de aanleg van de RijnlandRoute planologisch mogelijk gemaakt. Gedeputeerde De Bondt: “Nu de nodige besluiten zijn genomen, ligt onze focus de komende tijd op de voorbereiding van de aanbesteding, zodat we in 2015 de aanbesteding van de aanleg van de RijnlandRoute daadwerkelijk kunnen starten.”

Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is 812 miljoen euro. Het Rijk draagt 550 miljoen euro inclusief BTW bij aan het project. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2016. De eerste delen van de Rijnlandroute worden in 2020 opgeleverd. De Tracébesluiten en het Provinciaal Inpassingsplan worden in januari 2015 ter visie gelegd.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/17/schultz-tekent-tracebesluiten-voor-aanleg-rijnlandroute.html