(Pers)Bericht

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 17 maart 2015

Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt hebben de samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute ondertekend. Na het besluit van Rijk en provincie in december 2014 tot de aanleg van de RijnlandRoute, is vandaag afgesproken de aanleg en het beheer van de wegverbinding samen op te pakken. Met de samenwerking wordt de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar en krijgt de regionale economie een extra zet in de rug.

Schultz: “Dit is de eerste keer dat een provincie Rijkswaterstaat inschakelt voor de aanbesteding en aanleg van een wegproject. Op deze manier profiteert de provincie Zuid-Holland optimaal van de kennis en kunde van Rijkswaterstaat. Dit zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen bij de realisatie van de RijnlandRoute.”

De Bondt: “Met de ondertekening van de overeenkomst is een volgende stap gezet in de aanleg van de RijnlandRoute. Dat is goed nieuws voor de regio. De RijnlandRoute lost huidige knelpunten op het wegennet op, garandeert de doorstroming in de toekomst en stimuleert de economische groei van Holland Rijnland.”

Op verzoek van de provincie neemt Rijkswaterstaat de rol van aanbestedende dienst op zich voor de verbreding van de A4 en de A44, de aanleg van een nieuwe regionale weg met boortunnel tussen de A4 en de A44 en de verlenging van de parallelstructuur van de A4. De nieuwe provinciale weg tussen de A4 en A44 wordt aan Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud gegeven.

De RijnlandRoute is een nieuwe provinciale wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Deels bestaat deze verbinding uit een verbreding van bestaande wegen, deels wordt nieuw asfalt aangelegd. Het nieuwe deel bestaat uit een, deels ondertunnelde, verbinding tussen de A4 en de A44 zuidelijk van Leiden. De eerste oplevering van delen van de RijnlandRoute is voorzien in 2020.

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/17/rijk-en-provincie-leggen-samen-rijnlandroute-aan.html