(Pers)Bericht

 

Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute - 28 september 2015

Op 1 en 2 oktober as. zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onze beroepen tegen het Inpassingsplan voor de RijnlandRoute en de Tracébesluiten voor de aanpassingen van de A4 en de A44 behandelen

De deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute zien met spanning uit naar de behandeling van hun beroepschriften. Ze hebben zich uiteindelijk niet laten ontmoedigen door het meer dan 500 pagina’s tellende verweerschrift dat de provincie en het rijk hebben laten maken door een duur advocatenkantoor. In dat verweerschrift werden bijna alle bezwaren tegen de RijnlandRoute ongegrond verklaard. Zowel onze beroepschriften als het verweer daartegen en ook onze reacties daarop zijn te vinden op  www.behoudrijnland.nl onder “Zienswijzen Aangevuld”.

Het Bewonersgroepenoverleg vindt een nieuwe verbinding (door de Oostvlietpolder, onder Voorschoten door en door de Papenwegse en de Zuidwijkse polder pal langs de Stevenshof) helemaal niet nodig. De provincie heeft voor dat plan volkomen irreële prognoses gebruikt. Onder de huidige omstandigheden kost de aanleg van de RijnlandRoute ruim 850 miljoen. Volgens het Bewonersgroepenoverleg is het voldoende om aan de oostkant en de westkant van Leiden een aantal maatregelen te nemen op de bestaande N206-route. De kosten daarvan bedragen niet meer dan € 250 miljoen, een verschil van € 600 miljoen. Daar heeft het bedrijfsleven in Leiden en Voorschoten de provincie ook om gevraagd. Dan kunnen de unieke natuurgebieden in de Groote Westeindsche polder en de Papenwegse en de Zuidwijkse polder ook gespaard blijven.

Graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet namens de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute,

 

Wim ter Keurs,
Voorzitter
Tel. 071-5613043