(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 05 april 2016

Twaalf organisaties brengen een brochure uit over de Duivenvoordecorridor

Spaar de Duivenvoordecorridor, de laatste open ruimte tussen Voorschoten en Leidschendam. Bouw daar zo min mogelijk woningen en houd natuur en landschap daar zoveel mogelijk intact. Dat is de centrale boodschap in de brochure die de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten - samen met 11 andere organisaties - heeft uitgebracht over het belang van het eeuwenoude open landschap rond Duivenvoorde.

De 12 organisaties roepen de gemeentebesturen van Voorschoten en Leidschendam op om het geld dat ze geïnvesteerd hebben in het verwijderen van de kassen uit de Duivenvoordecorridor niet per se allemaal te willen terug verdienen met woningbouw op diezelfde locaties in de corridor. Want dan zullen we de Duivenvoordecorridor en natuur en landschap daar op den duur onherroepelijk kwijtraken door verdere verstedelijking.

De 12 organisaties adviseren de gemeentebesturen van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten het geld dat ze geïnvesteerd hebben in het verwijderen van de kassen uit de Duivenvoordecorridor te beschouwen als een investering in het behoud en de ontwikkeling van waardevolle natuur en een aantrekkelijk landschap; een investering die zich terugbetaalt in een verbetering van het leefklimaat en de aantrekkelijkheid van hun gemeente als woonplaats. Rijk en provincie moeten daar volgens de 12 organisaties bij helpen.

“We hebben de brochure vooral geschreven om ook de inwoners van beide gemeenten te informeren over de unieke waarden van de Duivenvoordecorridor” zegt Stan Dessens, de voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten die ook leiding geeft aan het overleg van de 12 organisaties. Daarom gaat de brochure van de 12 organisaties ook in op de cultuurhistorie van en de natuurwaarden in de Duivenvoordecorridor.

De bijgevoegde brochure kan in digitale of gedrukte vorm besteld worden door een mailtje te sturen aan bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl  Als u één of meer gedrukte brochures wilt ontvangen, vermeld in uw mailtje dan a.u.b. het adres waar de brochure(s) naartoe gezonden moet(en) worden.

Bijlagen: brochure - kanttekeningen bij de reactie van de gemeente

 

De twaalf organisaties die de Duivenvoordecorridor open willen houden:

• Agrarische Natuurvereniging Santvoorde,
• Coöperatie De Groene Klaver,
• Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
• Stichting Duivenvoorde,
• Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg,
• Stichting Horst en Weide,
• Stichting het Zuid-Hollands Landschap,
• Platform Duurzaam Voorschoten,
• Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,
• Vereniging voor Vogelbescherming 's Gravenhage e.o.,
• Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage e.o.,
• Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving,