Tracekaarten
 

Provinciale concept inpassingstracekaarten

Huidige versie: 24 maart 2014

Klik op de vierkanten op de kaart om de bijbehorende PDF te bekijken (iedere PDF is ongeveer 2,5 Mb).
Probeer niet te klikken op een overlappend gedeelte om er voor te zorgen dat je de goeie kaart krijgt.

De lagen binnen de kaart kunnen uitgezet worden.

Keyplan

Tweede versie gekregen op 31 januari 2014 

Eerste versie gekregen rondom de infoavond op 28 maart 2013.

 

 

 

Provinciale concept tracekaarten die gekregen zijn tijdens de periode van consultatieavonden ("werksessies") op 3 en 4 april 2012.

Klik op de vierkanten op de kaart om de bijbehorende PDF te bekijken (iedere PDF is ongeveer 2,5 Mb).
Probeer niet te klikken op een overlappend gedeelte om er voor te zorgen dat je de goeie kaart krijgt.

Zoeken naar Balans    |    Churchill avenue

 

Zoeken naar Balans:

ZnB Trace in de Oostvlietpolder net ten noorden van recreatiegebied Vlietland
ZnB variant langs de Vlietlanden

 

Overzicht van de concept trace ZnB

 

Churchill avenue:

Overzicht van de concept trace CA