(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 30 augustus 2014

Toespraken van Wim ter Keurs & Jaap van Meijgaarden

Manifestatie KeerPUNT RijnlandRoute 30 augustus

De tekst van twee toespraken die gehouden werden op de manifestatie 'KeerPunt RijnlandRoute' aan de Ommedijkseweg tussen de A44 en het Valkenburgermeer.

Toespraak Wim ter Keurs (PDF)  en als geluidfragment (MP3)

Wim ter Keurs is voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute.

Toespraak Jaap van Meijgaarden (PDF)  en als geluidfragment, voorgelezen door Martin Kroon (MP3)

Jaap van Meijgaarden was plaatsvervangend Directeur Economie en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, is lid van de Leidse Milieuraad en lid van de strategiegroep van het Bewonersgroepenoverleg. Hij schreef samen met Wim ter Keurs onlangs een artikel in Trouw van 6 augustus jl. "Regeren is vooruitzien, ook als het om asfalt gaat". Jaaps toespraak wordt uitgesproken door Martin Kroon (Martin was tot 2006 projectleider snelheidslimieten en rijgedrag bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat Generaal Milieubeheer, en projectleider Het Nieuwe Rijden (Het Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag).

Daarnaast werden toespraken gehouden door Rik Grashoff (Partijvoorzitter GroenLinks) en Esther Ouwehand (Kamerlid Partij voor de Dieren). De tekst van hun toespraken is beschikbaar via hun sites. Esther opende het museum en onthulde het KeerPuntmonument op het terrein.

Andere geluidsopnames:

Egon Snelders  -  Barones  -  Muziek  -  't Valies

Video:

Videoverslag Keerpunt Manifestatie Rijnlandroute 30-8-2014 op Youtube